Adinekoek Garapen Jasangarriaren Helburuei Egiten dieten Ekarpena

2024ko maiatzean egindako lau saiotan, UN Etxeak “Adinekoek Garapen Jasangarriaren Helburuei Egiten dieten Ekarpena” ikastaroa dinamizatu du BBK Sasoiko zentroan. Ikastaro horretan, 2030 Agenda eta Garapen Jasangarriaren Helburuak (GJH) tokiko komunitatean ulertzea eta praktikan aplikatzea landu zen. Saioek 2030 Agendaren ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-dimentsioak jorratu zituzten, belaunaldien arteko lankidetza eta garapen jasangarrirako partaidetza sendotzeko.

 

Lehenengo saioan, parte-hartzaileak kontzeptu orokorretan sartzeari eta eboluzioaren testuinguruari buruzkoa, gaur egun 2030 agenda denaren urteen bitartez, espazioa aprobetxatuz GJHen aplikazioan hautematea eta erronkak ezagutzeko, bertaratutakoen arabera. Parte-hartzaileek polarizazio politikoaz eta adostasunak eta aliantzak osatzeko zailtasunaz hausnartu zuten. Talde-dinamiken bidez, GJHei buruzko funtsezko kontzeptuak azaldu ziren. Taldeak iraunkortasunean aurrerapen esanguratsuak lortzeko hezkuntzak eta kontzientziazioak duten garrantzia azpimarratu zuen.

 

Bigarren saioa dimentsio sozialean oinarritu zen, garapen iraunkorrerako aliantzak sustatzen dituen 17. GJHa nabarmenduz. Interes desberdinak dituzten herrialdeen arteko lankidetza-harremanak gauzatuz, akordio lotesle eta jasangarrien beharra azpimarratuz. Gainera, GJHetan oinarritutako gizarteak eraikitzeko estrategiak eztabaidatu ziren, hezkuntza inklusiboaren eta belaunaldien arteko lankidetzaren garrantzia azpimarratuz.

 

Hirugarren saioan, Iñigo Arbiol Nazio Batuen 2030erako Tokiko Idazkaritzaren kanpo-aholkulariak emandakoan, tokiko gobernuek 2030erako Agenda ezartzeko duten funtsezko zeregina aurkeztu zen, 2030erako Toki Bulegoak Bilbon izango duen irekierari begira. Tokiko eragileek garapen iraunkorreko prozesuak nola dinamiza ditzaketen zehaztu zen, politika publiko eraginkorren eta komunitateen arteko lankidetza zuzenaren bidez. Bilkuran, tokikoaren eta globalaren arteko harremanean bi norabidek duten garrantzia azpimarratu zen, bai eta multilateralismo inklusiboa sustatzea ere.

 

Azkenik, laugarren saioan, parte-hartzaileek gaur egun tokiko mailan ohikoenak diren asaldura eta transformazioetatik haratago identifikatu zituzten. Taldeak hezkuntzaren garrantzia azpimarratu zuen, adinekoei laguntza ematea atzerakada demokratikoa, klima-aldaketa eta pobrezia bezalako arazoei aurre egiteko, besteak beste. Talde-jarduerei esker, GJHen aplikazio praktikoari buruz hausnartu ahal izan zen; izan ere, iritziak justizia sozialaren, kontsumo arduratsuaren eta industria-berrikuntzaren ingurukoak izan ziren.

 

BBK Sasoiko saioetako parte-hartzearen ondorio gisa, bertaratutako taldearen parte-hartzearen bilakaera nabarmentzen da, baita garapen iraunkorrari buruzko informazioa jasotzeko duen interesa ere. Heldu erretiratuen ekarpen baliotsuak gizarteak tokiko egoerari buruz ikusten duenaren beste ikuspegi bat dira, lankidetza komunitarioa eta gizartearen maila guztietan praktika jasangarriak hartzea sustatuz.