UN Etxeko Genero Berdintasunaren Aldeko Bigarren Plana

Joan den ekainaren 5ean, UN Etxeko Gobernu Kontseiluak Genero Berdintasunaren Aldeko II. Plana onartu zuen (II. GA). Funtsezko dokumentua da, eta erakundeak genero-berdintasunarekin, feminismoarekin eta berdintasunaren aldeko antolaketa-kulturarekin duen konpromisoa azpimarratzen du. Plan horren bidez, 1991z geroztik ezarritako UN Etxearen misioa indartu da, hau da, giza eskubideak eta pertsona guztien arteko berdintasuna sustatzea.

 

2012tik, UN Etxeak lehentasun estrategiko gisa txertatu du genero-ekitatea. Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentziaren laguntzarekin, erakundeak 2015ean abiarazi zuen lehen Genero Berdintasunaren Aldeko Plana (2015-2019), eta mugarri izan zen genero-berdintasunarekiko konpromisoan.

 

GAP berria partaidetza- eta hausnarketa-prozesu batean oinarritzen da, eta erakundearen barruan lorpenak eta hobekuntza-arloak identifikatu ditu, genero-ekitateari dagokionez. Plan horrek helburu argiak, erantzukizunak, epeak eta jarraipen-adierazleak ezartzen ditu, genero-ikuspegia eta ikuspegi feminista erakunde-egituran txertatzen jarraitzeko.

Planak 3 ekintza-ardatz ditu:

  • 1. EKINTZA-EREMUA. Erakundeen konpromisoa sendotzea, genero-berdintasuna, feminismoak eta emakumeen eskubideak sustatzearen alde, erakundearen esparruan eta UN Etxearen ekintzan.
  • 2. EKINTZA EREMUA. Interdependentzia, errekonozimendua eta ospakizuna sustatzen dituen erakunde-kultura sustatzea.
  • 3. EKINTZA-EREMUA. Zaintzak, kontziliazio erantzukidea eta indarkeria matxisten gaitzespena sustatzea UN Etxean.

 

Horrela, UN Etxeak genero-berdintasunarekin eta justizia sozialarekin duen konpromisoa berresten du, aitortuz genero-berdintasuna funtsezkoa dela giza eskubide unibertsalak gauzatzeko. II. GAP-a ezartzea urrats erabakigarria da berdintasunaren eta giza eskubideen aldeko borrokan aurrera egiten jarraitzeko.

 

Prozesu hau equipare aholkularitzari esker eta Lankidetzarako eta Elkartasunerako Euskal Agentziaren laguntzari eta esker egin ahal izan da.