UNESCOk kulturarekin eta iraunkortasunarekin duen konpromisoa

UNESCOren ikuspegi multifazetikoak azpimarratzen du kulturak ezinbesteko eginkizuna duela 2030 Agendaren helburuak lortzeko. Kultura garapen-ekimenetan txertatzean, UNESCOk gizarte jasangarriak, inklusiboak eta baketsuak eraikitzen laguntzen du, guztiontzako etorkizun hobe baterako funtsezkoak direnak.

 

UNESCOren Kultura Sektoreak berebiziko garrantzia du 2030 Agendaren sustapenean, eta honako gai hauek jorratzen ditu: pobrezia eta hazkundea murriztea, ikastea eta ezagutzea, genero-berdintasuna eta ahalduntzea, ingurumena eta biodibertsitatea, gizarteratzea, gazteen ahalduntzea eta bakea eta elkarrizketa sendotzea. Lan-ildo horiek agerian uzten dute haien ikuspegi integratua, zuzenean eta zeharka onura sozial eta ekonomikoak sortzen dituzten ekimenak erakusten baitituzte.

 

Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren arabera, pobrezia murriztea funtsezko erronka da mundu-mailan, eta ezinbesteko baldintza aurrerapen iraunkorrerako. Kultura-sektoreak enpresa-espiritua, enplegu-sorkuntza eta berrikuntza sustatzen ditu, bereziki kultura- eta sormen-industrietan (KSI), eta, kalkuluen arabera, 30 milioi lanpostu inguru eskaintzen ditu mundu osoan. Kultura-pobrezia pobreziaren dimentsio gisa aitortuta, UNESCOk kultura-zerbitzuak gehiago erabiltzearen alde egiten du, bereziki urbanizazio azkarreko eremuetan. Kultura-bizitzan parte hartzea sustatzen du, kultura-industriei laguntzen die eta partaidetzazko kultura-politikak sustatzen ditu, tokiko komunitateen beharrei erantzuteko.

 

Garapen Iraunkorrerako 2030 Agendak giza eskubideak errealitate bihurtzeko eta genero-berdintasuna eta emakume eta neska guztien ahalduntzea lortzeko beharra azpimarratzen du. Genero-berdintasuna ez da berez helburu bat soilik, baizik eta funtsezko katalizatzaile bat Garapen Iraunkorreko Helburu (GJH) guztietan aurrera egiteko. UNESCOren ahaleginen ardatz estrategiko bat kultura-industrietan genero-berdintasuna sustatzea da, kultura-irudikapenek gizarte-jarreretan eta -portaeretan duten eragin sakona aitortuz. Zineman eta telebistan eredu femeninoei buruzko inkestek, esaterako, kultura-narratiba askotariko eta ahalduntzailearen garrantzia nabarmentzen dute.

 

Irakurri Kulturatik Jasangarritasunera: UNESCOren Konpromiso Integrala artikulu osoa Maite Ezkurdia Heriz Deustuko Unibertsitateko Nazioarteko Harremanen Graduko 4. mailako ikaslearen eskutik, UN Etxeko Gizarte Eraldaketarako Kulturaren arloko praktiketan.

 

Kulturatik Jasangarritasunera: UNESCOren Konpromiso Integrala

 

 

*Argazkia: Irantzu Lekue artistaren mural parte-hartzailea, Giza Eskubideen Adierazpenaren 75. urteurrena dela eta. Izarra (Urkabustaiz, Araba).